Author: webmaster

Slik tjener du penger på strømmen din Solenergi vokser raskt verden over. I takt med at teknologien blir bedre og billigere, og regelverket endres, vil det å produsere og selge sin egen strøm bli stadig mer vanlig. Prosumenter er betegnelsen på aktive forbrukere av strøm som, i...

Fra nyttår: De nye reglene innebærer at også solcelleanlegg som mater inn mer enn 100 kilowatt, fra nyttår vil slippe å betale den faste innmatingstariffen på inntil 19.300 kroner, men i stedet betaler 1,3 øre per kilowattime for den strømmen som mates inn i strømnettet....

Dyrere strøm og billigere solceller gjør nå solkraft vesentlig mer lønnsomt enn før. Ola Ødegårds strømregning for mai endte på 550 kroner i inntekt. – Det var en «no-brainer», synes jeg. Ola Ødegård myser mot solen som bader det sørvendte taket hans. Der, 210 meter over havet...

  Hytteeiere har hittil vært avskåret fra å få Enova-støtte til solcellepanel på hyttetaket, eller andre energitiltak. I dag snur statsforetaket og åpner for at man kan få Enovastøtte på inntil 28.750 kroner til strømproduksjon. Solenergiforeningen og solbransjen jubler! Enova-støtten for solceller er utformet som følger: 10.000 kroner i støtte...

Over 500 boligeiere la solceller på taket i 2017. Det er en tredobling fra året før. Alt i alt ble det utbetalt 165 millioner kroner til 8.123 energi- og klimatiltak i norske boliger gjennom Enovatilskuddet viser Enovas ferske årsrapport. – Vi så en dobling allerede mellom 2015...

I uke 11 kurset vi fem nye solcellemontører i Nortekk Solar. De gjennomgikk lavspenningskurset FSE samt produktnyheter og nyheter i bransjen. Vi gratulerer gutta med vel overstått kurs og som sertifiserte solcellemontører.  ...