Gledelig vekst i solkraftmarkedet.

Gledelig vekst i solkraftmarkedet.

Fra 2014 til 2015 er det installert fire ganger mer solcelle til privatboliger i Norge. Nesten halvparten av nyinstallasjonene er gjort med støtte fra Enova. Totalt er det registeret 10 prosent samlet vekst i installert effekt via solceller.

Dette kommer fram av markedsdata innsamlet av Multiconsult. Dataene representerer de offisielle markedsdataene fra Norge til det internasjonale energibyrået IEAs årlige innsamling av markedsdata for solceller. Arbeidet finansieres av Forskningsrådet.
I 2015 ble det installert totalt 2,45 MWp solceller i Norge, som betyr en vekst på 10 prosent i forhold til 2014. Det er nett-tilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet. Det er gledelig å registrere at solkraftmarkedet fortsetter å vokse videre på tross av svake rammevilkår og stor usikkerhet rundt Plusskundeordningen og El-sertifikatsystemet. Markedet for frittstående anlegg utgjorde 925 kWp (mot 819 kWp i 2014). Det er verdt å merke seg at hyttemarkedet omtrent er doblet i løpet av de siste 5 årene.