Høgdaveien 14, 1540 Vestby

Nytt solskifertak Sunstyle – integrerte solceller i taket.

Komplett omtekking av tak. Ferdig August 2018.

Omtekking av tak og montering av Sunstyle soltakskifer. Størrelsen på anlegget er på 4 kW. Estimert energiproduksjon vil ligge på ca 4-5 000 kWh årlig.

Anlegget er lagt i samarbeid med Otovo.

Kategori
Nortekksolar