Industriveien 9 C, 2020 Skedsmokorset

Industriveien 9 C, 2020 Skedsmokorset

Vårt første referanseprosjekt ble montert 16.01.2016 i Industriveien 9c, 2020 Skedsmokorset.
12 stk solcellepaneler ble montert over ny takstein.
Anlegget vil produsere ca.3 000 kWh i året etter beregninger som er gjort for takets beliggenhet og klima.
Støtte i fra Enova på dette i Lillestrøm vil ligge på Kr. 10 000,( som er maksbeløp i Akershus ) + 1250,- pr.kW ( dette anlegget er på ca. 3 KW) 1250,- X 3 kW = 3750,- + 10 000,- = Totalt Kr.13 750,-
På en tilsvarende montering i Oslo så får man igjen hele 40 % av investeringen noe som ville utgjort ca.Kr.30 000,- på et tilsvarende anlegg som dette.

Skal du skifte tak, så vil det lønne seg ytterligere å montere solceller samtidig. Dette fordi man da allerede har stillas og taksikring på plass.
Solceller er fremtidens fornybare kilde – Be oss om pris på ditt prosjekt nå.

Kategori
Nortekksolar