Her er guttene i gang med å montere konsoller til innfesting av solcellepanelene.

Her er guttene i gang med å montere konsoller til innfesting av solcellepanelene.