installasjon av solceller Tag

Et solcelleanlegg er både en elektrisk installasjon og en bygningsteknisk installasjon. Installasjon av et solcelleanlegg krever tverrfaglig kompetanse - dette er spesielt viktig når det gjelder bygningsintegrert solenergi. For å få gode anlegg og en trygg vekst i solcellemarkedet, er det altså viktig med et tosidig...